Taksometru pakalpojumu nozares pārstāvji vienojas par stingrāku noteikumu nepieciešamību.

20.septembrī pēc BalticTaxi iniciatīvas notika publiska diskusija par problēmām taksometru pakalpojumu sfērā Rīgā. 

Nozares uzņēmumu, profesionālo asociāciju, kā arī valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji diskutēja par iespējamiem risinājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas sakārtotu nozari un sekmētu profesionālo standartu veidošanos.
Tika apzināts plašs problēmu loks un apspriesti dažādi iespējamie risinājumi gan no uzņēmēju, gan valsts iestāžu puses. No nekorektas un negodīgas rīcības nozarē cieš klienti un godprātīgie taksometru vadītāji, valsts budžets un arī Rīgas reputācija, jo bieži vien tieši taksometru šoferi ir tie, kas atstāj pirmo iespaidu par valsti un pilsētu. Ieviest reālas pārmaiņas, kas regulētu tirgu, nepieļautu spekulācijas un negodīgu rīcību, nebūs viegli un prasīs laiku.
Rīgas domes Satiksmes departamenta Pasažieru pārvadājumu pārvaldes vadītājs Vitālijs Reinbahs uzsvēra, ka ir jāmaina  Autopārvadājumu likums, dodot tiesības katrai pašvaldībai risināt aktuālās problēmas. “Latvijā nevaram pielietot citu Eiropas valstu praksi, kur ir vienotais tarifs, jo ekonomiskā situācija Rīgā un citās pilsētās ir ļoti atšķirīga.” V.Reinbahs bija gandarīts par diskusiju, kas veicina saliedētību nozarē un gatavību risinājumiem.
Jānis Naglis, BalticTaxi līdzīpašnieks un valdes loceklis, diskusijā atzina: ”Nozīmīgs pasākums tirgus sakārtošanai ir taksometru šoferu licencēšanas ieviešana, jo Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropā, kur par taksometra šoferi var kļūt  bez attiecīgās sertifikācijas. Visstingrākā regulācija ir Somijā, kur, lai kļūtu par taksometra vadītāju, ir jāiziet vairāki specializācijas līmeņi. Latvijā iesākumā pietiktu ieviest kaut mazumiņu no tā, lai veicinātu profesionālismu un paaugstinātu pakalpojumu kvalitāti.”
Aleksejs Ignatjevs, Latvijas Vieglo taksometru nozares darba devēju organizācijas priekšsēdētāja vietnieks un Smile TAXI Jūrmala valdes loceklis, piebilda, ka pēdējos gados problēmas ir vienas un tās pašas, periodiski tiek organizēti nelikumību ierobežojoši pasākumi, bet šīs aktivitātes ir īslaicīgas, tāpēc nepieciešams pēc iespējas ātrāk sakārtot likumdošanu.
“Ierobežojumi sekmētu pakalpojumu kvalitāti,” secināja Anita Pakalniece, AS Rīgas taksometru parks (Red Cab) komercdirektore. “Kārtība ir jāveido sistematizēti, piemēram, nosakot ierobežojumus taksometru stāvvietās un maksimālajam auto vecumam. Jāizstrādā kontroles mehānisms, kas veicinātu nodokļu maksāšanu - tās ir tikai dažas no lietām, kas būtu jāsakārto.”
Māris Pēkalis, Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta Autosatiksmes nodaļas vadītājs, informēja: “No jaunā gada par taksometra pakalpojumiem klients saņems drukātu čeku, tāpat tiks ieviesta pārskatāmāka sistēma tarifu noteikšanai, tādējādi klients varēs noteikt nobrauktā attāluma atbilstību cenai.”
Māris Lapiņš, Rīgas Pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks, ieteica kā normu ieviest GPS jeb navigācijas sistēmas nodrošinājumu taksometros gan pašu vadītāju, gan klientu drošībai. Navigācijas sistēmas varētu kalpot arī kā regulējošs mehānisms, jo ar to palīdzību varētu kontrolēt taksometra atrašanās vietu un konstatēt pārkāpumu, ja tāds ir bijis.
Diskusijas dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka, noregulējot taksometru pakalpojumu tirgu, paaugstināsies arī prasību līmenis, kuru izpildīt varēs tikai labākie uzņēmumi, tādā veidā pakalpojums kļūs kvalitatīvāks un draudzīgāks klientiem. Sakārtojot likumdošanu, mazinātos nevienlīdzīgās konkurences apstākļi, kad vieni maksā nodokļus, bet citi no to maksāšanas izvairās.